top of page
Ključni moduli aplikacije

Prihranite čas in energijo pri urejanju kadrovskih evidenc.

Usmerite svojo energijo v razvoj zaposlenih in v upravljanje talentov ter odklenite polne potenciale zaposlenih.

Kadrovska evidenca
 • Izpis pogodb o zaposlitvi,

 • izračun dopusta,

 • vsi podatki o zaposlenem na enem mestu,

 • hitro in učinkovito iskanje zaposlenih po delovnem mestu, organizacijski enoti, izmeni …

 • hiter dostop do že vnesenih podatkov, ki se redno uporabljajo za obvladovanje kadrovskega področja (seznam poklicev SKP-08 ...),

 • določitev delovnih časov zaposlenih, pregled posebnih skupin zaposlenih (seznam invalidov, beneficirana doba …),

 • pregled statusov zaposlitev, osnove zaposlitev,razlogov prekinitev pogodb, konkurenčnih klavzul,

 • pregled plačilnega sistema v podjetju,

 • pregled nad štipendisti,

 • vodenje seznama izdanih opozoril …

Ocenjevanje zaposlenih

Program nudi celovito podporo izvedbi ocenjevanja zaposlenih.

 

Možnih je več načinov ocenjevanja, najpogosteje uporabljena sta:

 • samoocena zaposlenega in ocena vodje in

 • ocenjevanje po metodi 360 stopinj.

 

Ocenjevanje po metodi 360 stopinj omogoča OBJEKTIVNO in CELOVITO povratno informacijo o delu zaposlenega, lažje definiranje prednosti in šibkih točk zaposlenega ter opredelitev aktivnosti, s katerimi lahko zaposlenemu pomagamo do polnega razvoja njegovih potencialov.

Matrika kompetenc in usposobljenosti

je eden ključnih dokumentov za dobro upravljanje s kadri.

S programom lahko:

 • Določite zahtevane kompetence za delovno mesto,

 • v program vnašate ocene kompetenc,

 • zelo enostavno izdelujete matrike kompetenc za zaposlenega, izmeno, organizacijsko enoto, podjetje,

 • naredite analizo skladnosti kompetenc delovnega mesta in zaposlenega,

 • vodjem omogočite dober pregled nad usposobljenostjo zaposlenih in s tem lažjo organizacijo dela in

 • zaposlenim daste vpogled v razvoj svojih kompetenc.

Razvoj talentov

Pregled nad dodeljevanjem stimulacij in nagrajevanjem zaposlenih.

Prednosti aplikacije:

 • dodeljevanje stimulacij v le nekaj klikih,

 • dober pregled nad preteklimi stimulacijami,

 • dosegljivost podatkov za določitev višine stimulacij.

Modul kadrovikom in vodjem omogoča določitev zneska ali kvote sredstev,

ki so na voljo za mesečno delitev stimulacij.

 

Vodje v programu na hiter in enostaven način ocenijo zaposlene po glavnih postavkah delovne učinkovitosti in dodelijo ustrezne stimulacije.

Nagrajevanje zaposlenih
Organizacijska klima

Zaposleni lahko anketo za merjenje organizacijske klime izpolnijo tudi prek mobilnika, izsledki analize so hitro dostopni, prav tako pregled nad rezultati preteklih analiz.

Z uporabo aplikacije dosežete kar

75 % prihranek časa pri merjenju in izvajanju analiz organizacijske klime.

Merjenje organizacijske klime podjetju prinaša številne prednosti:

 1. Večja vključenost zaposlenih

 2. Boljša komunikacija

 3. Boljša delovna učinkovitost

 4. Primerjava znotraj organizacije in med organizacijami

 5. Proaktivno upravljanje s kadri
   

 

Vodenje s cilji

Realizirajte zastavljene cilje zaposlenih ob podpori HRM 4.0, s katerim lahko:

 • Pomagate vodjem, da na ustrezen način postavijo cilje posameznika (postavitev cilja, postavljanje rokov, definiranje ključnih aktivnosti …),

 • lažje in bolj pregledno spremljate realizacijo ciljev posameznikov in organizacije na letni ravni ter v preteklih letih,

 • imate pregled nad realizacijo ciljev v preteklosti, kar omogoča bolj objektivno spremljanje delovne uspešnosti in učinkovitosti posameznika ter posledično bolj objektivno nagrajevanje in

 • pridobite podatke o najbolj in najmanj delovno uspešnih posameznikih.

Usposabljanje
 • e-prijava na usposabljanja

 • generiranje vabil na usposabljanja

 • generiranje potrdil za udeležence

 • opozarjanje na potek veljavnosti usposabljanj

 • pregled nad usposobljenostjo zaposlenih

 • urejeno področje zakonskih in nezakonskih usposabljanj

Mentorstvo
 • e-prijava v program mentorstva

 • generiranje programov usposabljanj po DM

 • pregled usposobljenosti mentorjev in mentorirancev

 • arhiviranje preizkusov znanj in usposobljenosti  

 • generiranje potrdil o zaključenem mentorstvu

Varstvo pri delu
 • opozarjanje na potek zdravniških pregledov

 • pregledi delovne opreme

 • osebna varovalna oprema

 • delovne nezgode – vodenje dokumentacije

 • e-prijava incidenta

 • obvladovanje glavnih tveganj na DM

Inovacije
 • prijava koristnega predloga (KP)obravnavanje in pregled izvedenih KP

 • prijava inovacije

 • obravnavanje in pregled inovacij

 • pregled patentov

Organizacijska struktura
 • organigram

 • pregled nad organiziranostjo procesov

 • hitro iskanje informacij o procesih

E-info deska
 • forum

 • novice in obvestila

 • pregled doseganja planov

 • mesečni informator

bottom of page